Trogodišnji program "Za jednake mogućnosti"

Mobilni tim za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

Opći cilj programa je unaprijediti kvalitetu življenja uvođenjem ili unaprjeđenjem socijalnih usluga koje doprinose sprječavanju institucionalizacije i povećanju socijalne uključenosti.

 

Specifični ciljevi su: omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja, pružanje izvaninstitucionalne podrške članovima, očuvanje fizičkog i respiratornog  stanja kroz uslugu rehabilitacije, osnaživanje i motiviranje članova, socijalno uključivanje članova u zajednicu, smanjivanje društvene nejednakosti stvaranjem društva jednakih mogućnosti.

 

Program osigurava mobilni tim koji se sastoji od vozača - pratitelja, fizioterapeuta i pomoćnika u kući kojima se osiguravaju socijalne usluge koje smanjuju izoliranost i socijalnu isključenost članova.

Program financijski osigurava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz 36 mjeseci, u iznosu od 220.000,00 kuna godišnje.