Donatori

Veliko hvala svima koji su na bilo koji način pomažu u radu Udruge distrofičara Krapina.

Donatori u 2022. godini

Državni proračun:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - program "Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije"  -  1.216.682,00 KN

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - program "Za jednake mogućnosti" -  180.000,00 KN

Ministarstva znanosti i obrazovanja - projekat "Moj pomoćnik - moja podrška u obrazovanju" - 642.111,12 KN / 85.222,79 EUR

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- Institucionalna podrška - 214.000,00 KN

Ministarstvo kulture i medija - projekat "Umjetnik i kreativac - to mogu biti i ja" -   30.000,00 KN                                                        

Ministarstvo zdravstva - program "Čuvajmo naše zdravlje" -   105.225,00 KN / 13.965,76 EUR                                                                    

Donatori JLRS:                                     

Krapinsko – zagorska županija -  projekt "Jednaki u zajednici" - 25.000,00 KN  

Krapinsko - zagorska županija - povećanje plaća pomoćnika u nastavi - 38.026,35 KN / 5.046,96 EU

Grad Krapina - projekt "Hočemo, možemo, želimo" -   20.000,00 KN                                                                                   

Općina Jesenje -  projekt "Aktivni u zajednici" - 6.000,00 KN   

Općina Đurmanec - POMOĆ ZA KUPNJU PC EYE UREĐAJA ZA ČLANA ANTONIJA CESARCA - 500,00 KN                                                                                 

Trgovačka društva: 

Končar d.o.o. - POMOĆ ČLANU KRSTI KOVAČEVIĆU - 4.000,00 KN

Omco Croatia d.o.o - POMOĆ ZA KUPNJU PC EYE UREĐAJA ZA ČLANA ANTONIJA CESARCA - 1.000,00 KN

Dundo - promet d.o.o - POMOĆ ZA KUPNJU PC EYE UREĐAJA ZA ČLANA ANTONIJA CESARCA - 2.000,00 KN

Krakom Vodoopskrba - POTPORA ZA ORGANIAZACIJU "LJETNE REHABILITACIJE" - 500,00 KN   

Salvus - POTPORA ZA ORGANIAZACIJU "LJETNE REHABILITACIJE" - 2.000,00 KN                                                                             

Građanstvo: -12,960.00 HRK /1,720.09 €​

Donatori u 2023. godini

Državni proračun:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - program "Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije"  -  290.410,08 €

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - program "Za jednake mogućnosti" - 25.000,00 €

Ministarstva znanosti i obrazovanja - projekat "Moj pomoćnik - moja podrška u obrazovanju" - 105.575,54 €

Ministarstvo zdravstva - program "Čuvajmo naše zdravlje" - 13.965,76 €        

Donatori JLRS:

Krapinsko – zagorska županija - projekt "Jednaki u zajednici" - 3.000,00 €                                                            

Grad Krapina -  projekt "Hočemo, možemo, želimo"  - 3.100,00 €                                                                                     

Općina Jesenje -  projekt "Aktivni u zajednici" - 1.300,00 €    

Đurmanec - POMOĆ ZA KUPNJU PC EYE UREĐAJA ZA ČLANA ANTONIJA CESARCA - 66,36 €

Trgovačka društva:

TEHNA PLUS-HP - POMOĆ ZA KUPNJU PC EYE UREĐAJA ZA ČLANA ANTONIJA CESARCA - 415,00 €

Jedinstvo d.o.o. - POMOĆ ZA KUPNJU PC EYE UREĐAJA ZA ČLANA ANTONIJA CESARCA - 100,00 €

 

Donatori u 2024. godini

Državni proračun:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike - druga godina programa "Za jednake mogućnosti" -  32.500,00 €

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- Institucionalna podrška - 29.099,00 €

Ministarstvo zdravstva - druga godina programa "Čuvajmo naše zdravlje" - 13.965,76 € 

Donatori JLRS:

Krapinsko – zagorska županija -  projekt "Jednaki u zajednici" - 3.000,00 €

Grad Krapina -  projekt "Hočemo, možemo, želimo"  - 3.500,00 €                                                                                     

Općina Jesenje -  projekt "Aktivni u zajednici" - 1.000,00 €