Članovi

Članom Udruge može postati pod jednakim uvjetima svaka osoba bez obzira na rasu, boju, spol, jezik, vjeroispovjest, narodnost, etničku pripadnost, političko i drugo uvjerenje, socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, vrstu i uzrok invalidnosti kao i stupanj oštećenja.

Članstvo u udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom može postati svaka  osoba oboljela od mišićne distrofije ili srodnih neuromuskularnih bolesti.
Redovnim članom također može postati i roditelj/skrbnik malodobnog djeteta oboljelog od mišićne distrofije ili neuromuskularne bolesti.
Preuzmite pristupnicu.

Pridruženim članom mogu postati članovi obitelji, prijatelji i sve ostale osobe koje žele pomoći osobama s invaliditetom i doprinijeti u radu Udruge, bez prava odlučivanja.
Preuzmite pristupnicu.

Počasnim članom mogu  se proglasiti zaslužni pojedinci ili donatori. Tu odluku donosi Skupština u pisanom obliku.

Volonteri
Za što bolji i lakši rad potrebna nam je također pomoć volontera.
Pozivamo sve vas koji ste voljni pomagati u aktivnostima Udruge da nam se javite i postanete naši volonteri.
Preuzmite pristupnicu.

Da bi se učlanili potrebno je ispuniti pristupnicu, vlastoručno je potpisati i poslati na adresu udruge ili osobni predati.

Svaki član je također dužan plaćati godišnju članarinu koja iznosi 30,00 kn.