O nama

Udruga distrofičara Krapina je neprofitna i nestranačka udruga, s socijalno-humanitarnim ciljevima, koja okuplja osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti, sa područja Krapinsko – zagorske županije.

Osnovana je u travnju 2007.godine, na inicijativu nekih sadašnjih članova, s ciljem da doprinese u boljoj kvaliteti življenja osoba  koje boluju od neuromuskularnih bolesti, kroz ciljeve i djelatnosti koji su definirani Statutom Udruge.

Jedni od glavnih ciljeva udruge su:

 • promicati  i zaštititi zajedničke zdravstvene, socijalne, humanitarne i slične ciljeve
 • osnažiti osobe oboljele od mišićne distrofije i  članove njihove obitelji
 • kroz aktivnosti udruge doprinijeti u  aktivaciji članova  u društvenoj zajednici
 • poboljšati kvalitetu življenja članova
 • senzibilizirati javnost i ukazivati na potrebe članova Udruge
 • stvoriti dobru suradnju s lokalnom upravom i samoupravom

Jedne od važnijih djelatnosti Udruge su:

 • da planira i realizira programe koji promiču socijalnu, medicinsku, edukativnu i profesionalnu rehabilitaciju
 • aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, obavlja prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, te daje upute, savjete i preporuke pri rješavanju problema svojih članova
 • zapošljavanje članova
 • učlanjuje i vodi evidenciju o članstvu, animira osobe s invaliditetom, njihove srodnike i prijatelje te ugledne javne radnike da se učlanjuju u Udrugu
 • organizira  stručne i edukativne, športske i rekreativne aktivnosti za sve članove Udruge
 • promiče umjetničko i kreativno izražavanje članova Udruge kroz kreativne radionice, te organizira  kulturno-zabavne programe
 • surađuje sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova i susreta za članove

Vizija Udruge je stvoriti sustav u kojem će se izjednačiti mogućnosti  osoba sa invaliditetom, prihvatiti njihova različitost i poštovati ljudska prava.