Savjetodavna radionica "Perfekcionizam"

Održana prva savjetodavna radionica sa cijenjenim partnerima na programu "Za jednake mogućnosti" financiranog od strane MROSP.

Dana 27. listopada 2023. godine u prostorijama Udruge distrofičara Krapina, održana je savjetodavna radionica na temu „Perfekcionizam“. Radionica je održana od strane Obiteljskog centra područna služba Krapinsko - zagorska, našeg cijenjenog partnera na trogodišnjem programu "Za jednake mogućnosti" čija se provedba financira bespovratnim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Radionicu je vodila diplomirana socijalna radnica gđa. Sanja Kos. Cilj radionice bio je ukratko predstaviti perfekcionizam, područja na kojima sve ljudi mogu biti perfekcionisti, koje on pozitivne ili negativne strane sa sobom nosi te kako utječe na nas same.