Različitost je dio nas

Održana radionica Različitost je dio nas u Klanjcu

U sklopu projekta Različitost je dio nas provedena je edukativna radionica u Oš Antuna Mihanoviića u Klanjcu s učenicima drugih i sedmih razreda. S učenicima smo razgovarali o invaliditetu, o poteškoćama i mogućnostima osoba s invaliditetom, pomagalima koja se koriste ali i na koji način oni mogu pomoći. Radionica je jako dobro prhvaćena od učenika.