Različitost je dio nas

Različitost u Područnoj školi Sopot

Edukativne radionice o invaliditetu koje provodimo u sklopu projekta proveli smo i među u čenicima Područne škole Sopot, na zahtjev njihove maične škole. S učenicima smo pročali o invaliditetu, pomagalima koja se koriste, baijerama na koje nailaze osobe s invaliditetom, o važnosti međusobnog pomaganja i sl..radionica je odlično prihvačena među učenicima.