Psihološka radionica "Uspješna komunikacija i rješavanje sukoba"

Dana 18.5. u uredskim prostorima održana je još jedna psihološka radionica sa vanjskom stručnom suradnicom, psihologicom Mirnom Jakšić.

Dana 18.5.2023. održana je psihološka radionica, od strane naše vanjske stručne suradnice, psihologice  Mirne Jakšić. Mirna je definirala što je komunikacija, vrste iste te približila kako ona utječe na čovjekovo zdravlje te njegove odnose sa drugima.  Nadalje, psihologica te članovi i zaposlenici dijelili su svoja iskustva, navodili razne  situacije i primjere kada i na koji način komuniciraju te ukazali jedni drugima na koji način mogu pozitivno doprinijeti komunikaciji sa svima, a posebice sa svojim najmilijima i najbitnijim ljudima u životu.