Psihološka radionica "Socijalna povezanost i mentalno zdravlje"

Održana psihološka radionica na temu" Socijalna povezanost i mentalno zdravlje"

Dana 07.02.2024. održana je psihološka radionica, od strane naše vanjske stručne suradnice, psihologice Mirne Jakšić. Mirna je objasnila i definirala socijalnu poveznost, od kuda ona proizlazi te približila kako se zapravo temelji na potrebi za pripadanjem. Prikazala je hijerarhiju potreba, približila emocionalnu poveznost te pojasnila bliskost između socijalne poveznosti i mentalnog zdravlja. Definirani su i socijalna podrška, usamljenost koja može biti situacijska i strukturna te povezanost između usamljenosti i mentalnoga zdravlja. 💚🍀