Obilježavanje kampanje Milijarda ustaje - One Billion Rising

Članice Udruge distrofičara Krapina u suradnji sa SOIH Mrežom žena s invaliditetom i ove se godine podržale su globalnu kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama (One Billion Rising).

Povodom navedene kampanje izrađene su crvene narukvice koje su naše članice ponosno nosile na rukama.
Kampanja „One Billion Rising“/„Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama“ globalna je kampanja usmjerena na podizanje svijesti o raširenosti nasilja nad ženama i djevojčicama i njegovom sprječavanju. Najveća je globalna kampanja za okončanje svih oblika nasilja nad ženama, a pokrenuta je na inicijativu aktivistkinje i dramaturginje Eve Ensler. Kampanja je krenula 2012. godine kao dio pokreta V-Day. „Milijarda” se odnosi na statistiku Ujedinjenih naroda da će jedna od tri žene (odnosno, oko njih milijardu) tijekom života doživjeti seksualno ili fizičko nasilje. Kampanja se odnosi na okončanje nasilja nad svim ženama.
#godina2024. Ustajemo za slobodu - suočene sa svakodnevnim prijetnjama ženskoj slobodi
🌹💝