Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana OSI održana je druga edukativna radionica u tekućoj godini, a sa učenicima 6. razreda. Udruga svake godine provodi navedene radionice sa ciljem senzibiliziranja djece i mladih, a u sklopu projekta "Jednaki u zajednici" financiranog sredstvima KZŽ.

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održali smo edukativnu radionicu "Različitost je dio nas" u OŠ Ljudevit Gaj u Krapini, s učenicima šestih razreda. Pričali smo o tome na koju različitost možemo utjecati a na koju ne, o invaliditetu, pomagalima koja koriste OSi, o važnosti međusobnog pomaganja, toleranciji i naravno o mogućnostima osoba s teškoćama.