Kampanja "Milijarda ustaje" protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama

Na današnji dan, 14.2.2019. provodi se Kampanja "Milijarda ustaje" protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Ove godine posvećena je ženama koje su doživjele nasilne prakse u hrvatskim zdravstvenim ustanovama uz poruku"prekinimošutnju2019. Čitanjem svjedočanstava žena koja su pretrpjele nasilje želi se skrenuti pažnja na nasilje koje žene trpe u zdravstvenim ustanovama. Želimo da se iskustva žena čuju u javnosti jer su žene predugo bile ušutkivane i predugo su trpjele u tišini. Želimo poručiti ženama da nisu same, da ih čujemo, da prepoznajemo njihovu bol, da smo uz njih. Želimo im poručiti da je važno da nastave govoriti, da njihovo povjerenje i hrabrost koje su pokazale iznoseći svoja iskustva neće biti ignorirano. Želimo poručiti da je ignoriranje nasilja nad ženama podržavanje struktura koje takvo nasilje provode, podržavanje nasilnika.