Intervju Glas Zagorja

Intervju sa predsjednicom o radu udruge i novim aktivnostima u 2020. godini.