DJELUJMO PREVENTIVNO ZA BOLJE ZDRAVLJE !!!

Održana Kampanja "Djelujmo preventivno za bolje zdravlje" u sklopu programa "Čuvajmo naše zdravlje" fiananciranog bespovratnim sredstvima Ministarstva zdravstva RH

9. listopada održala se Kampanja “Djelujmo preventivno za bolje zdravlje” povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, a sa ciljem senzibiliziranja javnosti o mišićnoj distrofiji, o važnosti prevencije mentalnog i tjelesnog zdravlja te o važnosti rehabilitacije za sve. Na info pultu nalazili su se informativni letci i brošure, kao i radovi sa kreativnih radionica. Također, svima su bile dostupne informacije o radu udruge i ono najbitnije, o trogodišnjem programu "Čuvajmo naše zdravlje" te o svim benefitima koje spomenuti program donosi članovima, djelatnicima i volonterima.