Brošura o aktivnostima udruge

Izrađena je brošura u kojoj su prikazane aktivnosti udruge

Udruga je uz pomoć Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva izradila brošuru u kojoj su prikazane najznačajnije usluge i aktivnosti koje se provode s ciljem poboljšanja kvalitete žvljenja svojih članova. U brošuri se nalaze i osnovne informacije o udruzi, kontakti i adrese. Brošura je izrađena kako bi približila rad udrug ejavnosti, lokalnoj zajednici ali i osobama - budućim članovima kojima je potrebna podrška.