"Umjetnik i kreativac - to mogu biti i ja"

Zapopčeli s likovnim radionicama kje su dio projekta "Umjetnik i kreativac - to mogu biti i ja".

Na veliko veselje svih članova ponovno smo zapoćeli s našim likovnim radionicama koje su dio našeg novog projekta "Umjetnik i kreativac - to mogu biti i ja". Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija, s ciljem da se pruži mogućnost osobama s invaliditetom za uključivanje u kulturne sadržaje zajednice. Partner na projektu nam je Pučko otvoreno učilište Krapina s kojima smo i do sada surađivali na ovakvim radionicama. A na kraju svega tu je opet naša profesorica Mirjana Drempetić Hanžić koja nas svojom mirnoćom i energijom gura i motivira da uz njezino mentorstvo izrađujemo nemoguće i da se na kraju radionice osjećamo lijepo, zadovoljno i ponosno na sve nas i na naše mogućosti.