„DOŽIVOTNO SIGURNI“

Savez društava distrofičara Hrvatske ‐ SDDH u partnerstvu s Maticom umirovljenika Hrvatske i Udrugom distrofičara Krapina provodi projekt „DOŽIVOTNO SIGURNI“

Savez društava distrofičara Hrvatske ‐ SDDH u partnerstvu s Maticom umirovljenika Hrvatske i Udrugom distrofičara Krapina provodi projekt „DOŽIVOTNO SIGURNI“ sa ciljem:

  • smanjenja socijalne isključenosti starijih osoba oboljelih od mišićne distrofije na području RH
  • informiranja starijih osoba, starijih osoba oboljelih od mišićne distrofije ili s drugim oblicima invaliditeta, o mogućim štetama nastalim potpisivanjem ugovora o uzdržavanju
  • prevencije mogućnosti zlouporabe ugovora o uzdržavanju starijih osoba.

Sudionici na Projektu su starije osobe, starije osobe oboljele od mišićne distrofije ili starije osobe s drugim oblicima invaliditeta na području RH za koje je planirano održavanje tematskih predavanja o „Štetnosti ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju“ u 18 gradova diljem RH.

Postupajući u skladu s uputama nadležnih tijela, SDDH je uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odgodio provođenje aktivnosti na projektu koje u okolnostima nastalim zbog pandemije koronavirusa ne mogu biti provedene na način predviđen u Ugovoru. Nastavak će biti čim se steknu uvjeti za sigurnu provedbu aktivnosti.